Styl & Kultura

Odvážné a unikátní skvosty. Každý jiný, ale všechny krásné

Malebný zámeček zvaný Vlaštovčí hnízdo vypadá jako z pohádky / Depositphotos
Přestože je středověk označován jako temný úsek dějin, zůstaly nám z tohoto období nádherné ukázky stavitelského umění našich předků.. Hrady, které stavěli příslušníci vládnoucích rodů a šlechty během mnoha let na ochranu svých říší, musely nejen odolávat útokům, ale i demonstrovat bohatství. Vznikaly tak obdivuhodné stavby charakteristické pevnými hradbami, věžemi a impozantními sály.
Reklama
Reklama

autor  Jitka Jarošová

11. listopadu 2020   |   15:18

Hrady, ale třeba i kláštery byly stavěny na strategických místech, strmých útesech, skryté v hustých lesích a u přístupů k horským průsmykům. Pojďme si tři nádherné skvosty z tohoto období přiblížit.

Mont-Saint-Michel, Francie

Je jen málo míst na světě tak magických jako zátoka Mont-Saint-Michel ve Francii. Úžasný ostrov nacházející se mezi Normandií a Bretaní je neobvyklý a unikátní. Tyčí se na něm nádherný klášter, který přitahuje po staletí poutníky a turisty. Benediktinské opatství postavené v gotickém stylu je zasvěcené archandělu Michalovi.

Některé středověké stavby vám svojí krásou vyrazí dech

Opatství, postavené mezi 11. a 16. stoletím, je technickým a uměleckým dílem, které se přizpůsobilo problémům tohoto jedinečného přírodního místa. Scenérie kolem ostrova se neustále mění díky střídání přílivu a odlivu. Během odlivu vznikne poloostrov, kdy se ke klášteru dostanete pěšky. Při přílivu je pak klášter obklopen mořem. Muzea, farní kostel a opatství jsou otevřeny pro návštěvníky a tato obdivuhodná stavba je zapsaná na seznamu Světového dědictví UNESCO.

Vlaštovčí hnízdo, Ukrajina

Na březích Černého moře, skoro na nejjižnějším cípu Krymu, vystupuje z vody ostrý útes. Na něm se tyčí malebný zámeček zvaný Vlaštovčí hnízdo, který vypadá jako z pohádky. Zajímavé je, že tato stavba, která je stará 105 let byla postavena pouze jako okrasná. To se bezesporu povedlo, protože zdejší krajině velmi sluší.

Vlaštovčí hnízdo se nachází v malém městečku Gaspra mezi Jaltou a Alupkou. Zámek postavený v neogotickém stylu je ozdobou mysu Ai-Todor už 105 let a za ta léta se stal nejen symbolem jižního pobřeží Krymu, ale především jednou z nejvyhledávanějších atrakcí poloostrova. Z ochozu, který kolem dokola zámeček obíhá, je úchvatný výhled do krajiny, především pak na modravé vody Černého moře.

Když se na stavbu podíváte, zdá se vám, jako by se mohla každou chvíli převrhnout do moře. Je postavena doslova na okraji útesu s částmi balkónů a teras, které přesahují skalní plochu. V roce 1927 zámek zasáhlo zemětřesení, které však spíše poškodilo skálu pod ním. Při opravách v roce 1968 byla vložena do útesu velká betonová deska, která pomohla vyplnit trhlinu v útesu vzniklou zemětřesením. Díky své poloze se zámek objevuje v několika sovětských filmech.

Karlštejn, Česká republika

I my se můžeme pochlubit architektonickými klenoty. Jedním z nich je velký gotický hrad Karlštejn postavený v roce 1348 Karlem IV., římským císařem a českým králem. Hrad sloužil jako místo pro úschovu českých korunovačních klenotů, svatých ostatků a jiných královských pokladů. Stavba byla dokončena v roce 1365, kdy byla vysvěcena kaple Svatého Kříže ve Velké věži.

Zajímavostí hradu je unikátní nástěnná výzdoba ze 14. století, kterou představuje soubor 129 obrazů vytvořených mistrem Theodorikem v kapli Svatého Kříže. Jedinečná je i hradní studna, která byla vytesána v rostlé vápencové skále do hloubky 78 metrů. I když to vlastně studna v pravém slova smyslu není. Nemá totiž vlastní pramen a voda se do ní dostávala štolou z Budňanského potoka. Traduje se, že dělníci, kteří studnu kopali a o přívodu z potoka věděli, byli po dokončení prací popraveni, aby nevyzradili tajemství nepříteli, který by mohl vodu otrávit.

Kromě architektury sem dnes návštěvníci jezdí obdivovat také repliku svatováclavské koruny. Korunovační klenoty však byly během husitských válek přesunuty do zahraničí a zpět na Karlštejn se vrátily až v roce 1436.

Karlštejn také posloužil jako předloha divadelní hry Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně, na jejíž náměty byl v roce 1973 natočen stejnojmenný hudební film. Od roku 1918 je Karlštejn ve vlastnictví státu a je zpřístupněn veřejnosti.

Další zajímavé články
Reklama