Ven z města

Za krásnou krajinou se nemusíte trmácet až na kraj světa. Unikátní území máme i u nás

Rezervace vznikla v roce 1999 / Depositphotos
Pokud chcete poznávat unikátní území, nemusíte cestovat až na druhý konec planety. Stačí se vydat na sever Čech, kde se nachází Jizerskohorské bučiny. Ty byly před pár dny zapsány mezi takové poklady světové přírody, jako je proslulý Yellowstonský národní park, Bělověžský prales, Bajkalské jezero, africké pláně v Serengeti, Velký bariérový útes u Austrálie nebo vodopády Iguazú na hranicích Brazílie a Argentiny.
Reklama
Reklama

autor  Jitka Jarošová

10. srpna 2021   |   14:45

Česká republika se může pochlubit mnoha přírodními poklady, ale nově také lokalitou zapsanou na seznam UNESCO. Jde o Jizerskohorské bučiny, které se staly první českou přírodní památkou zapsanou na Seznam světového dědictví. Bučiny patří nejenom mezi největší chráněná území v Jizerských horách, ale také mezi několik největších Národních přírodních rezervací v ČR.

Úctyhodná rozloha

Jizerskohorské bučiny zabírají plochu zhruba sedmadvaceti kilometrů čtverečních na severním úbočí Jizerských hor od Oldřichova v Hájích po Lázně Libverda. Rezervace je tedy jedna z největších v celé republice.

Česká republika má první přírodní lokalitu zapsanou na seznam UNESCO

Území je pozoruhodné smíšenými a bukovými lesy s unikátní geomorfologií. Typické jsou nejen buky, ale i strmé svahy, skalnaté výběžky a vyhlídky. Nejcennější vnitřní část má zhruba deset kilometrů čtverečních a kolem je ochranné, zhruba sedmnáctikilometrové pásmo. Jde o jednu z nejzachovalejších a přírodně nejcennějších částí v CHKO Jizerské hory.

Vznik rezervace

Rezervace vznikla v roce 1999 spojením sedmi bučinných rezervací - Špičák, Stržový vrch, Poledník, Štolpichy, Frýdlantské cimbuří, Paličník a Tišina. Předmětem ochrany je především zachovalý lesní podrost bez zásahů člověka.

Dochovaly se tu jedny z největších přírodě blízkých lesů s převahou bučin v Čechách. Na stezce procházející rezervací je i řada zajímavých skalních útvarů.

Rozdělení rezervace

Rezervace je rozdělena na několik oblastí. Území okolo Oldřichovského Špičáku, což je 724 m n. m. vysoký vrchol s vyhlídkou, který dominuje západní části Jizerských hor nad Oldřichovem v Hájích. Ze skal se zde nalézá například Důlní skála, Hřib, Skalní brána nebo Temná věž. Oblastí prochází zeleně značená Hřebenovka.

Druhou oblast tvoří okolí stezky Oldřichovské bučiny v Jizerských horách nad Oldřichovem v Hájích. Tu lemuje spousta zajímavých skalních útvarů. Mezi všemi dominuje zajímavý skalní útvar, připomínající hlavu gorily. Kromě tváře lidoopa nabízí stezka také další zajímavosti, třeba dřevěné lůžko s rourou, kde mohou turisté naslouchat zvukům lesa. Další zajímavostí je maketa dutiny stromu s modely hnízd ptáků, kde se můžete seznámit s tím, jak někteří lesní ptáci žijí. 

Třetí oblastí Jizerskohorských bučin je široké okolí Svinského čela (781 m) mezi Ferdinandovem u Hejnic a Poledníkem a Krásnou Máří na opačné straně. Oblastí prochází několik velmi zajímavých cest. 

Čtvrtá oblast je okolo Černého potoka. Nacházejí se zde velmi známé skalní útvary: Polední kameny, Frýdlantské cimbuří či vyhlídka Hajní kostel. Vedou tudy turistické trasy: žlutá od Smědavské hory a zeleně značená Kozí stezka ze Sedla Holubníku do Bílého Potoka.

Pátá oblast je menší území v okolí hory Paličník (944 m) a šestou oblastí je území kolem hory Tišina (873 m).

Nepřístupný terén zabránil pokácení buků

Oblast ještě v osmdesátých a devadesátých letech bojovala s imisemi i činností člověka. V přístupnějších částech území můžeme nalézt zbytky smrkových lesů, ale v náročném a těžce přístupném terénu lidé souboj s bukovými porosty nakonec naštěstí prohráli. A buků je zde skutečně mnoho, přes devadesát procent. Díky velmi strmým svahům zde prostě člověk není schopen kvalitní bukové dřevo těžit. A tak zůstal tento unikátní les zachován a pro svou unikátnost byl nakonec zapsán mezi světové přírodní dědictví.

Další zajímavé články
Reklama