Ven z města

Poznejte české skvosty, které se zrcadlí ve vodních hladinách

Vodní zámek Červená Lhota se řadí k nejkrásnějším pohádkovým stavbám u nás / Pixabay
JIž brzy se otevřou historické brány památek návštěvníkům. Využijte toho při plánování letních prázdnin a užijte si památky bez přívalu zahraničních turistů. Pojďte se s námi podívat na skvosty jihočeského kraje, které se zrcadlí v tamních vodních hladinách.
Reklama
Reklama

autor  Jitka Jarošová

28. dubna 2020   |   08:21

Jižní Čechy jsou krajem nesčetných rybníků, borových lesů i rozsáhlých rašelinišť. A také skvostných hradů a zámků. Podívejte se s námi na skutečné perly a nechte se inspirovat k jejich návštěvě.

Český Krumlov

Českokrumlovský zámek je korunou tohoto pohádkového města. Jeho areál je jedním z nejrozsáhlejších ve střední Evropě. Zahrnuje 46 budov soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří, která jsou volně průchozí. Pod ikonickou věží se elegantně klikatí řeka Vltava, po níž se v létě plaví nemálo vodáků. Monumentální komplex hradu a zámku je situován na protáhlém vysokém skalním ostrohu a hrdě se tyčí nad drobnou renesanční a barokní měšťanskou architekturou přilehlého města.

Zámek Orlík je skutečnou perlou mezi českými památkovými objekty

Název hradu Krumlov pocházel z latinského castrum Crumnau či staroněmeckého Crumbenowe. Charakterizuje přírodní konfiguraci terénu - krumben ouwe, tedy místo na křivé louce nebo na nivě. Nejstarší zmínku o krumlovském hradu zřejmě učinil rakouský minnesänger Ulrich z Lichtensteina ve své básni "Der Frauendienst", která se datuje do doby mezi léty 1240-1242. Při návštěvě nesmíte vynechat procházku zámeckou zahradou, ve které narazíte na opravdový unikát, kterým je otáčivé hlediště divadla pod širým nebem. A bude-li to možné navštivte i nějaké zdejší představení. Zážitek je to opravdu nezapomenutelný. 

Orlík

Zámek Orlík je skutečnou perlou mezi českými památkovými objekty. Každého návštěvníka uchvátí svou jedinečnou krajinnou polohou na břehu orlického jezera, okouzlí romantickými interiéry s bohatými sbírkami a neméně zaujme i svými dějinami, které se prolínají s nejvýznamnějšími milníky české a evropské historie.

Ačkoliv přesné datum založení Orlíka není známé, je jisté, že na vysokém ostrohu nad Vltavou již počátkem 13. století stála pevnost, která sloužila k ochraně obchodní stezky a zároveň jako místo, kde se vybíralo clo z plavby po Vltavě. Na přelomu 13. a 14. století byl Orlík přestavěn a rozšířen v pevný gotický hrad a nadále pak sloužil jako jeden z četných opěrných bodů a správních center královské moci. V rukách českých králů zůstal Orlík až do roku 1357, kdy jej Karel IV. udělil do ušlechtilého manství svému kancléři Dětřichu z Pordic. Od té doby se na Orlíku vystřídala řada majitelů, z nichž někteří zde zanechali svou stopu, výraznou nejen z hlediska historického, ale i stavebního. Zámek se tyčí nad stejnojmennou přehradou, po které k němu můžete doplout na lodi či parníkem a obohatit tak návštěvu hradu o další nevšední zážitek. 

Rožmberk

Do meandru Vltavy je zasazeno dvojhradí Rožmberk, které je dobře známo nejen vodákům, kteří pod ním každé léto plují. Zavítejte i vy do této kolébky významného šlechtického rodu. Z Anglické věže si vychutnáte úžasný pohled na okolní krajinu. A budete-li mít zájem, pak zde v letních měsících pořádají tematické večery se zajímavými osobnostmi společenského, politického, uměleckého či vědeckého života. 

Červená Lhota

Vodní zámek Červená Lhota se řadí k nejkrásnějším „pohádkovým“ zámkům u nás. Věděli jste, že Červená Lhota drží prim v počtu pohádek a filmů zde natočených? Točili se tady filmy jako Zlatovláska, O zatoulané princezně, O kráse a štěstí či Princezna na hrášku. Na Červené Lhotě se již pilně připravují na návštěvníky a odložení sezony využívají k nachystání několika novinek. Můžete se tak těšit na zpřístupnění nové místnosti, na obohacení expozice sklepení, odkrytí barokních výmaleb a další novinky. Prohlédnout si můžete také kapli Nejsvětější Trojice. Tato renesanční stavba, stojící na návrší zámeckého parku, zaujme v interiéru především původními dochovanými malbami a nápaditě řešeným dřevěným stropem symbolizujícím nebeský Jeruzalém. Svatyně je funkčním římskokatolickým kostelem.

Zvíkov

Pokud se rozhodnete navštívit zámek Orlík, neměli byste vynechat nedaleký hrad Zvíkov. Projet se k němu můžete z Orlíku parníkem. Z jeho hradeb je unikátní výhled na soutok řek Vltavy a Otavy. Impozantní dominantou je Hlízová věž z roku 1230, ve které se dle pověsti, až do dokončení Karlštejna, uchovávaly korunovační klenoty.  

Další zajímavé články
Reklama