Pobyt

Jeruzalém: Magnet pro věřící a klenot naší civilizace

Jeden ze symbolů Jeruzaléma / Depositphotos
Jeruzalém je magnetem pro mnoho věřících a poutníků. Muslimové, židé i křesťané jsou k němu přitahováni magickou silou tisícileté historie i tajemnem náboženských tradic.
Reklama
Reklama

autor  Jitka Jarošová

18. února 2020   |   11:40

V Jeruzalémě je mnoho míst, které stojí za návštěvu a hlubší prozkoumání. Své si zde najdou všichni, milovníci přírody, historie, umění i mnoha dalších zajímavostí. Zeď nářků, Chrámová hora s mešitou al-Aksá a Skalním dómem a Chrám Božího hrobu. 

Chrám Božího hrobu

Místo jednoho z nedůležitějších okamžiků lidských dějin, to je Chrám Božího hrobu. Atmosféra, která dokáže i ateistu srazit na kolena, je uchvacující. Arabští křesťané, obvykle posedávající kolem stěn, dodávají místu na blízkovýchodní tajuplnosti, když vše se halí do oparu kadidlového kouře a dýmu ze svíček. Opravdovým klenotem jsou však malé modlitebny etiopských křesťanů, které se nacházejí za nevýraznými dřevěnými dveřmi, jen kousek od vstupní brány.

Jeruzalém okouzlí každého cestovatele a je městem, ve kterém se psaly dějiny

Zeď nářků

Zeď nářků v Jeruzalémě je světově známá spíše jako Western Wall, tedy Západní zeď. Je pozůstatkem téměř dva tisíce let staré nosné zdi podpírající část Chrámové hory, kde kdysi stál překrásný Šalamounův chrám. Je považována za nejdůležitější místo celého židovského národa. Zeď nářků a náměstí před ní jsou jednou velkou „open air“ synagogou, proto zde platí přísná pravidla chování i oblékání a to zvláště o šabatu. Muži i ženy mají vytyčenu svoji část pro modlitbu či zanechání přání. Ta se zasouvají do mezer mezi kameny zdi. Pro muže je otevřena také jeskyně, jež se nachází na pravé straně areálu. Prostor ukrývá tisíce svatých knih a stovky ultraortodoxních židů zde provádějí své rituály. 

Chrámová hora

Nejpoutavějším místem celého Jeruzaléma je Chrámová hora se svou třpytící se zlatavou kopulí. Hebrejské označení hory (Har ha-Bajt, Hora domu) připomíná židovský chrám, muslimské označení (Haram aš-Šarif, Vznešená svatyně) pak posvátnost místa spojenou s prorokem Muhammadem. Podle Tóry je hora známá také jako Moria či Sijón nejposvátnějším místem judaismu a třetím nejposvátnějším místem islámu. Během tři tisíce let trvající historie tohoto místa zde stál jak židovský, tak i křesťanský, římský a muslimský svatostánek.

Skalní dóm

Skalní dóm byl založen za vlády druhého pravověrného chalífy Umara ibn al-Chattába. Místo výstavby Skalního dómu určil bývalý rabín, jenž konvertoval k islámu a domníval se, že místem, odkud Muhammad podnikl svou noční cestu, je základní kámen této stavby. Během staletí byl dóm několikrát zrekonstruován. Exteriérové dlaždicové výzdoby se mu dostalo za vlády Sulejmána I. V roce 1955 byla naplánována kompletní přestavba Skalního dómu pod kontrolou Jordánska. Finální podoby se dómu dostalo v roce 1993, kdy jordánský král Husajn daroval 80 kg ryzího zlata na pozlacení hlavní kopule. Interiér je tvořen mozaikovou dekorací doplněnou nápisy v arabském kaligrafickém písmu citujícími úryvky z Koránu. Od doby druhé intifády v roce 2000 je Skalní dóm nemuslimům nepřístupný.

Mešita al-Aksá

K překvapení mnoha návštěvníků Jeruzaléma, Skalní dóm není mešitou, a přestože je jedním ze symbolů Jeruzaléma, ani tou nejdůležitější stavbou na hoře. Tím opravdovým pokladem je mešita al-Aksá. Jedná se o pravý svatostánek, zatímco Skalní dům slouží spíše jako poutní místo. Mešita al-Aksá je hlavní připomínkou Muhammadovy cesty do nebe. Právě na tomto místě se měl Muhammad pomodlit před svým vzestupem na nebesa. Mešita al-Aksá se nachází na jižní straně Chrámové hory. Jejím symbolem je stříbrná kopulovitá střecha. V překladu je al-Aksá označována jako „mešita praotců“. Podobně jako Skalní dóm byla vystavěna za vlády chalífy Abd al-Málika. Z původní stavby se však nic nedochovalo.

Mešita pak byla mnohokrát přestavována. V roce 1969 část mešity podlehla požáru. V 80. letech pak skupina židovských radikálů naplánovala vyhození mešity do povětří. Chrámová hora i dodnes zůstává terčem sporů a mnoha kontroverzí. Vstup do mešity je povolen pouze muslimům a i pro ty platí mnohé restrikce.

Olivová hora

Olivová hora dostala své jméno po olivových hájích, které dříve pokrývaly její svahy. I dnes zde můžete například v Getsemanské zahradě najít jedny z nestarších olivovníků na světě. Vrchol hory dosahuje výšky 815 m a nabízí fascinující panoramatický výhled na Staré Město, především na Skalní dóm. Olivová hora je významným židovským a křesťanským poutním místem.

Důvodů, proč navštívit Jeruzalém, je mnoho. Nemusí jít jenom o duchovní cestu. Jeruzalém je městem, ve kterém se psaly dějiny – najdete tady stopy všech významných starověkých a středověkých kultur, dýchá historií a zároveň je městem, které pulzuje životem.

Další zajímavé články
Reklama