Pobyt

Nezapomenutelný zážitek: Navštivte město, které přitahuje cestovale jako magnet

Kdo neviděl Jeruzalém, jako by nebyl / Shutterstock
Pokud se chystáte na návštěvu Izraele, zcela jistě navštívíte Jeruzalém. Toto město je magnetem pro věřící i cestovatele. Muslimové, židé i křesťané jsou k němu přitahováni magickou silou tisícileté historie i náboženských tradic.
Reklama
Reklama

autor  Jitka Jarošová

30. září 2019   |   15:13

Důvodů, proč navštívit Jeruzalém, je mnoho. Nemusí jít jenom a duchovní cestu. Jeruzalém je městem, ve kterém se psaly dějiny – najdete tady stopy všech významných starověkých a středověkých kultur. Jeruzalém dýchá historií a zároveň je městem, které pulzuje životem.

Jeruzalém vs. Tel-Aviv

Jeruzalém je se svými více než 800 000 obyvateli největším městem Izraele a sídlí zde izraelský prezident, vláda i parlament. Přesto není Jeruzalém jednoznačně hlavním městem. Někteří totiž jako hlavní město uznávají Tel-Aviv. K nepřehlednosti přispívá také palestinská vláda, která o Jeruzalém usiluje. Nejasná politická situace však ani v nejmenším neodrazuje turisty, kteří se vydávají poznávat krásy tohoto tajemného města, kde se prolínají tři náboženství.

Jeruzalém je úžasné město, do kterého se budete stále chtít vracet

Historie jako na dlani

Staré město nebo také Davidovo město se nachází v samém srdci Jeruzaléma, je obklopeno zdí a rozděleno do čtyř částí. Těmi jsou židovská, arménská, křesťanská a muslimská. Ve Starém městě se nacházejí důležitá svatá místa třech hlavních náboženství – židovská Zeď nářků, křesťanský Chrám Božího hrobu a muslimský Skalní dóm na Chrámové hoře. Celé Staré město je doslova zastavěno významnými náboženskými památkami. Mějte jen na paměti, že se procházíte velmi ortodoxními čtvrtěmi a nezapomeňte tomu uzpůsobit své oblečení.

Zeď nářků

Původně se jednalo pouze o opěrnou zeď Chrámové hory, kde stával židovský chrám a zeď neměla plnit žádnou náboženskou funkci. Chrám byl však zničen a Židé se začali modlit k poslednímu zbývajícímu prvku původní stavby, kterým byla právě tato zeď. Od té doby se zeď stala poutním místem Židů, kteří sem chodili truchlit a naříkat kvůli zničení chrámu. Z tohoto důvodu je stavba známá jako Zeď nářků. Prostor před zdí je rozdělen na dvě části. Menší jižní část je určena ženám, větší severní část mužům. Pokud přijdete ke zdi blíže, jistě si všimnete, že v trhlinách jsou zastrkány stovky papírků. Někteří lidé totiž věří, že psané modlitby vložené mezi kameny mají větší šanci na vyslyšení.

Skalní dóm na Chrámové hoře

Skalní chrám s nepřehlédnutelnou zlatou kopulí je nejen dominantou Jeruzaléma, ale také jedním z nejvíce fotografovaných objektů na zemi. Chrámová hora, na které je dóm postaven je posvátným místem nejen pro muslimy, kteří věří, že odsud vystoupal prorok Mohammed k nebi, ale také pro Židy, kteří jsou přesvědčeni, že zde se Abraham rozhodl k obětování svého syna. Ještě před dómem na tomto místě stával židovský chrám, který však byl zničen. Při stavbě Skalního dómu bylo použito ryzí zlato i krásné mozaiky. Existuje devět bran, které na Chrámovou horu vedou. Nemuslimům je však přístupná pouze jedna z nich a přístup do Skalního dómu je odepřen úplně. Úžasný je však i pohled zvenčí.

Chrám Božího hrobu

Nejdůležitější křesťanský kostel se nachází na hranici křesťanské a muslimské čtvrti. Chrám je postaven na místě biblické Golgoty, kde byl údajně ukřižován a následně vzkříšen Ježíš Kristus. Kostel je posledním bodem Křížové cesty (Via Dolorosa), která je hojně navštěvovaná turisty i věřícími z celého světa. 

Olivová hora a Getsemanská zahrada

Pokud opustíte staré město a vydáte se směrem na východ, dojdete na Olivovou horu a místa spjatá s posledními dny Ježíše. Můžete se projít v Getsemanské zahradě a navštívit Chrám národů, podívat se na ruský chrám Máří Magdalény, do hrobky Panny Marie nebo na rozsáhlý židovský hřbitov. Z Olivové hory budete mít krásný výhled i na Skalní chrám a staré město. 

Další zajímavé články
Reklama