Dovolená

Dejte si pozor na změny v pravidlech silničního provozu ve Francii a na krádeže z malých motocyklů v Londýně

Francie snižuje předepsanou maximální rychlost na silnicích mimo obec z 90 na 80 km/h / Pixabay
Letos v červnu přijala francouzská vláda nařízení č. 2018-487, kterým se s účinností od 1. července 2018 mění článek R. 413-2 zákona o silničním provozu.
Reklama
Reklama

autor  Marek Kuřina

10. července 2018   |   10:13

Novela snižuje předepsanou maximální rychlost na silnicích mimo obec z 90 na 80 km/h. Výjimka bude platit pouze na silničních úsecích, kdy v daném směru existují dva proudy. Na těchto úsecích může být maximální rychlost zvýšena na 90 km/h.

Podmínkou ovšem je, že takový úsek bude označen příslušnou dopravní značkou, která tuto rychlost stanoví. I na těchto úsecích však bude za deště rychlost omezena na 80 km/h.

I nadále bude platit, že na dálnicích (fr. autoroute) je maximální povolená rychlost mimo obec 130 km/h (110 km/h za deště). Na silnicích pro motorová vozidla je maximální rychlost 110 km/h (za deště 100 km/h).

Opatření bylo přijato na základě průzkumu Národní rady pro bezpečnost silničního provozu, který ukázal, že snížení předepsané rychlosti na vybraných okresních silnicích prokazatelně vedlo i k podstatnému snížení počtu smrtelných nehod.

Upozornění i pro návštěvníky britské metropole

V těch to dnech vydalo Ministerstvo zahraničí doporučení týkající se také Londýna. Návštěvníci této metropole si mají dát pozor na zvýšený výskyt krádeží mobilů, peněženek a kabelek v Londýně, které provádějí útočníci na malých motocyklech, a to i na chodnících.

Dle zpráv v místních médiích dochází denně až k 60 přepadením. Tento způsob krádeží se začal vyskytovat ve zvýšené míře již v loňském roce, během kterého Metropolitní policie zaznamenala cca 23 tisíc těchto případů. Proto věnujte zvýšenou pozornost okolí a buďte obezřetní.

Krádež cestovního dokladu by měla být nahlášena místní policii, která by měla případ zaevidovat a postiženému předat minimálně tzv. referenční číslo nahlášeného případu. Každou ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu či občanského průkazu byste měli nahlásit co nejdříve úřadům v ČR, anebo konzulárnímu úseku Velvyslanectví ČR v Londýně. Ohlášení ztráty, příp. odcizení lze učinit pouze osobně.

Další zajímavé články
Reklama