Dovolená

Nová pravidla v Itálii. Jejich porušení vám může dovolenou pořádně prodražit

Lyžování v Itálii by se vám mohlo pořádně prodražit / Pixabay Chica de Tulear
Chystáte se lyžovat do Itálie? Pak byste si měli řádně prostudovat aktuální opatření, která v zemi platí. Od 1. ledna 2022 začala v Itálii platit nová pravidla pro lyžaře, zejména milovníky sjezdového lyžování. Mezi ty hlavní patří platné pojištění odpovědnosti, povinná helma pro mladší 18 let, zákaz jízdy pod vlivem alkoholu a drog nebo pravidlo omezené rychlosti.
Reklama
Reklama

autor  Jitka Jarošová

16. ledna 2022   |   06:52

V Itálii vstoupil 1. ledna 2022 na základě schválené legislativy v účinnost nová pravidla pro uživatele sjezdovek a lyžařských tratí. Níže přinášíme výčet těch nejdůležitějších pravidel.

Pojištění odpovědnosti

Každý uživatel sjezdovky musí mít uzavřené platné pojištění odpovědnosti, které kryje odpovědnost za škody nebo úrazy způsobené třetím osobám.

Od 1. ledna platí v Itálii nová pravidla pro lyžaře

V ČR bývá toto pojištění zpravidla součástí pojištění domácnosti nebo jej lze sjednat jako doplněk stávajícího pojištění. Vyplatí se mít u sebe doklad v papírové nebo digitální podobě. Případně lze pojištění zakoupit společně při pořizování skipasu přímo v Itálii. V případě absence platného pojištění hrozí dotyčnému odebrání skipasu a sankce ve výši 100 až 150 eur.

Povinná přilba pro osoby mladší 18 let

Všichni uživatelé sjezdovek mladší 18 let mají povinnost používat ochranné přilby (dle platné homologace). Toto pravidlo platí také pro vyznavače snowboardu, sáněk nebo bobů a neplatí pro běžecké lyžování. Sankce se pohybuje od 100 do 150 eur.

Zákaz jízdy pod vlivem alkoholu nebo drog

Platí přísný zákaz lyžování v podnapilém stavu v důsledku požití alkoholu nebo toxikologických látek. V případě kontroly a pozitivního testu hrozí dotyčnému pokuta až do výše 1000 eur popř. trestní stíhání.

Sdílená odpovědnost

V případě nehody jsou účastníci automaticky v postavení spoluviníků a nesou stejnou měrou odpovědnost za vzniklé škody, pokud se neprokáže opak a nebude možné jednoznačně určit viníka nehody. Případné materiální škody nebo újma na zdraví budou hrazeny právě z povinného pojištění odpovědnosti.

Omezení rychlosti a povinnost opatrné jízdy

Rychlost musí být zvláště mírná v úsecích s omezeným výhledem, v blízkosti budov nebo překážek, na křižovatkách, v místech rozdvojení trati, v případě mlhy nebo špatné viditelnosti nebo velkého množství lyžařů, v úzkých místech trati nebo v přítomnosti začátečníků.

Lyžaři se musí chovat tak, aby s přihlédnutím ke svým technickým dovednostem, vlastnostem sjezdovky a okolní situaci neohrozili vlastní bezpečnost a ani bezpečnost ostatních. Platí i pro běžecké lyžování.

Zákaz zastavení

Lyžaři nesmí zastavovat ve zúžených místech trati, za terénní nerovností a všude tam, kde není dostatečná viditelnost. Lyžaři, kteří zastaví, musí zabránit ohrožení ostatních uživatelů a přesunout se na okraj sjezdovky. To platí i v případě pádu či nehody, kdy je nutné se přesunout na okraj sjezdovky. Lyžař, který vjíždí na sjezdovku po zastavení nebo ji opouští, se musí ujistit, že tak může učinit, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní. Obdobné pravidlo platí také pro běžecké tratě.

Zdroj: money.it siviaggia.it, mzv.cz.

Další zajímavé články
Reklama