Styl & Kultura

Tři nádherné památky, které vám svojí krásou vyrazí dech

Starověké město vytesané do skály, to je Petra / Shutterstock
V srdci každého z nás se někde hluboko určitě skrývá cestovatel a objevitel. Vždyť kdo by už nechtěl chodit po světě a objevovat jeho krásu, nová místa, či nádhernou přírodu. Kdo by nechtěl poznávat nové kultury a obdivovat monumenty dávné minulosti.
Reklama
Reklama

autor  Jitka Jarošová

13. června 2019   |   16:19

My vám dnes představíme tři úžasné stavby, které patří mezi nejvýznamnější historické a kulturní památky na světě.

Turecko, Hagia Sofia

Hagia Sofia je bezesporu nejznámějším příkladem byzantské architektury a je zároveň považována za jeden z milníků světové architektury. Tato úžasná stavba je známá také jako chrám Boží Moudrosti. Chrám byl postaven v dobách starověké Byzantské říše v letech 532 až 537 našeho letopočtu. Jeho stavbu nařídil slavný císař Justinián. Bez pochybností jde o jednu z nejslavnějších staveb světa. Hagia Sofia byla totiž téměř 1000 let největší katedrálou na světě.

Z chrámu mešitou 

Dlouho předlouho byla křesťanským chrámem, ale po vzestupu mocné Osmanské říše se to změnilo. V roce 1453 padlo do rukou Osmanů i hlavní město Byzance Konstantinopol. Příchod Turků znamenal zánik Byzantské říše. Tehdy byl chrám přeměněn na mešitu a ta byla později opatřena čtyřmi minarety. Hagia Sofia se tak stala hlavní mešitou, po jejímž vzoru začaly být po celé Osmanské říši stavěny další podobné stavby.

Objevte úžasné stavby, které patří mezi nejvýznamnější historické a kulturní památky na světě
A nakonec muzeum

V roce 1934 rozhodl tehdejší prezident Turecka Kemal Atatürk o tom, že bude Hagia Sofia sekularizována a že se z ní stane muzeum. V chrámu si tak dnes můžete prohlédnout expozice zachycující vývoj této krásné stavby. Roku 1993 byla na popud světové organizace UNESCO podniknuta rozsáhlá rekonstrukce, která měla zastavit a vylepšit chátrající stav budovy. Impozantní interiér, ale i venkovní vzhled chrámu dodnes fascinuje miliony návštěvníků z celého světa.

Jordánsko, Petra

Skalní město Petra v Jordánsku je největším turistickým lákadlem země. Je to jedno z nejkouzelnějších míst světa. Právem si zaslouží zápis do novodobých 7 divů světa – tento titul byl městu udělen v roce 2007. Prohlídka zdejších královských hrobek, nabatejských domů a dalších architektonických skvostů bude jistě nezapomenutelným zážitkem.

Vytesané starověké město

Petra je do skály vytesané starověké město a od roku 1985 patří na seznam UNESCO. Dnes je to jedno z nejvýznamnějších starověkých nalezišť na světě. Místo je dokonce zmíněno v Bibli, a starověcí Arabové mu dali jméno Mojžíšovo město. Původně se prý jednalo o starověké pohřebiště.

Rozkvět 

Největšího rozkvětu se dočkalo během vlády Nabatejců, kteří Petru prohlásili za hlavní město. Ležela totiž na křižovatce mnoha obchodních cest a tak mohli z její polohy hospodářsky těžit. Hrobky a chrámy, které byly vyhloubeny do zdejších skal, tak byly součástí vzkvétající metropole. V Petře v dobách její největší slávy žilo 20 až 30 tisíc lidí.

Zapomnění a znovuobjevení

V průběhu 4. a 8. století postihlo Petru ničivé zemětřesení a město tak bylo z velké části opuštěno. Nakonec bylo ve století čtrnáctém úplně zapomenuto. Stalo se na dlouhá staletí domovem tajemných obyvatel pouště, beduínů. Pro moderní turistku bylo objeveno až v průběhu minulého století. O znovuobjevení Petry se v roce 1812 zasloužil Švýcar Johann Ludwig Burckhardt. Tato jedinečná památka popisovaná jako "červenorůžové město staré jako polovina věků" se tak díky tomuto náruživému cestovateli a badateli po více než 500 letech opět odhalila světu.

Španělsko, Alhambra

Krásu starobylého španělského města Granada, obklopeného pohořím Sierra Nevada, odpradávna opěvovali cestovatelé, básníci i zpěváci. Jeho dominantou je úchvatný palácový komplex Alhambra, který byl vybudovaný v maurském stylu a který byl kdysi sídlem a zároveň pevností pohádkově bohatých nasridských sultánů.

Komplex paláců

Alhambra v překladu Červený hrad se nachází na okraji města na vyvýšené náhorní plošině, která poskytuje dokonalý rozhled na krajinu i impozantní výhled na město Granada. Díky parku, plného pestrobarevných rostlin, keřů a stromů, ji maurští básníci přirovnávali k „perle vsazené do smaragdu“, úchvatný dojem ještě umocní voda stříkající z fontán a kaskád. Od roku 1984 je zapsána na seznamu UNESCO a patří mezi nejkrásnější památky maurské architektury a umění na světě.

Vyhraďte si na návštěvu celý den

Alhambra zabírá plochu zhruba 142.000 m² proto je dobré si na její návštěvu vyhradit celý den, a ani ten nemusí jejím obdivovatelům stačit. Nejlépe je přijít už brzy ráno, přes den se totiž tvoří dlouhé fronty. Ale určitě nebude nikdo litovat, nic podobného totiž jinde na světě neuvidí.

Další zajímavé články
Reklama